cs

RECOL Kolekton P Super

Teplonosná antikorozní kapalina na bázi propylenglykolu, s nízkým bodem tuhnutí pro uzavřené solární systémy. Je vhodná do všech typů slunečních kolektorů, včetně vakuových. Kapalina se dodává čirá. 

Kvalita:

RECOL Kolekton P Super je čirá, netoxická a biologicky odbouratelná kapalina určená jako nemrznoucí ''ready to use'' náplň do uzavřených solárních systému a kolektorů, včetně vakuových.

Je dodáván v takové koncentraci,  na teplotu požadovanou zákazníkem.

Ekologie:

Ročně se vyrobí miliony litrů teplonosných kapalin. Použité teplonosné kapaliny jsou považovány za nebezpečný odpad. Jejich likvidace je proto přísně regulovaná a nákladná. Podle statistik je pouze zlomek vyrobených teplonosných kapalin předán certifikovaným firmám k řádné ekologické likvidaci. Není známo, kde většina teplonosných kapalin končí. Pravděpodobně v životním prostředí.

Díky "zpětnému odběru" a recyklaci použitých teplonosných kapalin se výrazně snižuje množství spalovaného odpadu a úniků do životního prostředí. Teplonosná kapalina RECOL Termofrost obsahuje více než 90 % recyklovaného glykolu, a je tak šetrná k životnímu prostředí.                                                                                                        Zpět