cs

 1. Analýza a zhodnocení stávajícího stavu systému

`Zajistíme odběr a analýzu vzorků ze systému a navrhneme vhodné řešení pro filtraci / recyklaci směsí.


 2. Zpětný odběr použitých teplonosných a nemrznoucích kapalin na bázi glykolů

Na základě analýzy zajistíme zpětný odběr použitých nemrznoucích směsí na bázi MEG (MonoethyleneGlykol) a PPG (PropylenGlykol), včetně odčerpání ze systému a dopravy. Zdrojem pro zpětný odběr mohou být veškeré kapaliny bez ohledu na míru vizuálního znečištění, o minimální koncentraci glykolů 25 %. Zpětný odběr zajistíme za podmínek výhodnějších než předání směsí k likvidaci.


 3. Filtrace teplonosných kapalin na bázi MEG (MonoethyleneGlykol) a PPG (PropylenGlykol)


Nabízíme možnost filtrace systému a to i přímo ve vašich prostorech. Tato možnost vždy závisí na konkrétních podmínkách daného systému a množství. Pomocí našeho mobilního filtračního zařízení obnovíme až 85 % stávající kapaliny a dodáme zbytek nové směsi v požadovaném poměru. Při využití této služby ušetříte přibližně 20% firemních nákladů!

  Postup filtrace:

Odběr a analýza vzorků v laboratoři
Odčerpání směsi do přistavené cisterny / IBC kontejnerů
Filtrace směsi
Analýza filtrované směsi pomocí mobilních přístrojů
Doplnění koncentrátem na požadovanou hodnotu
Doplnění inhibitorů koroze a aditiv
Analýza produktu pomocí mobilních přístrojů
Doplnění filtrované směsi zpět do systému
Odvoz odpadu