cs

RECOL Termofrost E

Recyklovaná teplonosná antikorozní kapalina na bázi monoethylenglykolu, s nízkým bodem tuhnutí, s použitím pro všechny typy topných systémů. Kapalina se dodává v modrozelené barvě. 

RECOL Termofrost E je koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina klasického složení. Určena je především pro všechny typy chladících systémů, vytápění a klimatizace budov a různých objektů. Je vhodná také jako celoroční nemrznoucí náplň ústředních topení - radiátorů.

Chrání systém proti korozi a zabraňuje přehřátí v letních měsících. Jedná se o modrozelenou kapalinu, mísitelnou s vodou v jakémkoliv poměru.

Ekologie:

Ročně se vyrobí miliony litrů teplonosných kapalin. Použité teplonosné kapaliny jsou považovány za nebezpečný odpad. Jejich likvidace je proto přísně regulovaná a nákladná. Podle statistik je pouze zlomek vyrobených teplonosných kapalin předán certifikovaným firmám k řádné ekologické likvidaci. Není známo, kde většina teplonosných kapalin končí. Pravděpodobně v životním prostředí.

Díky "zpětnému odběru" a recyklaci použitých teplonosných kapalin se výrazně snižuje množství spalovaného odpadu a úniků do životního prostředí. Teplonosná kapalina RECOL Termofrost obsahuje více než 90 % recyklovaného glykolu, a je tak šetrná k životnímu prostředí.

Použití:

RECOL Termofrost E: voda = bod tuhnutí / bod varu
1:2= -18 °C / 105 °C
1:1,5= -27 °C / 108 °C
1:1= -37 °C / 110 °C

Tolerance teplot ± 2 °C                                                                                                        Zpět