cs

RECOL Termofrost P

Recyklovaná teplonosná kapalina na bázi propylenglykolu, která se používá do všech druhů topných systémů jako teplonosný přípravek a současně tyto systémy chrání před korozí. Kapalina se dodává v zelené barvě. 

Kvalita:

RECOL Termofrost P je recyklovaná teplonosná, antikorozní kapalina ''ready to use'' s nízkým bodem tuhnutí na bázi PPG. RECOL Termofrost P je vhodný do všech druhů topných, chladicích i klimatizačních systémů. Termofrost P je čirá zelená kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v jakémkoliv poměru.

Obsahuje inhibitory koroze a taková aditiva, aby byla biologicky odbouratelná. Je dodáván v koncentraci PPG a má takovou teplotu, kterou zákazník požaduje.

Ekologie:

Ročně se vyrobí miliony litrů teplonosných kapalin. Použité teplonosné kapaliny jsou považovány za nebezpečný odpad. Jejich likvidace je proto přísně regulovaná a nákladná. Podle statistik je pouze zlomek vyrobených teplonosných kapalin předán certifikovaným firmám k řádné ekologické likvidaci. Není známo, kde většina teplonosných kapalin končí. Pravděpodobně v životním prostředí.

Díky "zpětnému odběru" a recyklaci použitých teplonosných kapalin se výrazně snižuje množství spalovaného odpadu a úniků do životního prostředí. Teplonosná kapalina RECOL Termofrost obsahuje více než 90 % recyklovaného glykolu, a je tak šetrná k životnímu prostředí.

Použití:

RECOL Termofrost P: voda = bod tuhnutí °C = hustota při 20 °C:

20 : 80 = -8 °C = 1,020
27 : 73 = -12 °C = 1,027
30 : 70 = -15 °C = 1,030
35 : 65 = -19 °C = 1,035
40 : 60 = -23 °C = 1,039
44 : 56 = -27 °C = 1,042
50 : 50 = -32 °C = 1,046

Tolerance teplot +/-2 °C.                                                                                                    zpět