cs

MPG Monopropylenglykol 99,5% 1000l

Technická specifikace:

Chemický vzorec: C3H8O3
Molární hmotnost: 76,1 g/mol
Hlavní složka min. 99,5%
Barva: transparentní 
Relativní hustota při 25 °C: 1,035 – 1,039
Součinitel lomu světla: 1,431 – 1,435
Kyselost jako kyselina octová max. ppm 75
Zbytky při vznícení max. ppm 80
Teplota destilace 184,0 – 189,0 °C
Číslo kyselosti max. 0,02 MgKOH/g

50 000,00 Kč