cs

RECOL Coolant G Ready-mix -30°C

RECOL Coolant G Ready-mix -30 °C je recyklovaná nemrznoucí/chladicí kapalina na bázi glykolu, která splňuje specifikaci VW TL 774-G (G12++) pro použití v automobilovém průmyslu

Chladicí kapalina RECOL "ready to use" je vhodná pro všechny motory, včetně celohliníkových. Výrobek je testován podle přísných specifikací moderních výrobců automobilů. Má dlouhodobou stabilitu i při vysokých provozních teplotách a chrání ocelové části motorů před korozí.

Ekologie:

Ročně se vyrobí miliony litrů teplonosných kapalin. Použité teplonosné kapaliny jsou považovány za nebezpečný odpad. Jejich likvidace je proto přísně regulovaná a nákladná. Podle statistik je pouze zlomek vyrobených teplonosných kapalin předán certifikovaným firmám k řádné ekologické likvidaci. Není známo, kde většina teplonosných kapalin končí. Pravděpodobně v životním prostředí.

Díky "zpětnému odběru" a recyklaci použitých chladicích kapalin se výrazně snižuje množství spalovaného odpadu a úniků do životního prostředí. Chladicí kapalina RECOL obsahuje více než 90 % recyklovaného glykolu a je tak šetrná k životnímu prostředí.

                                                                                                                                     Zpět